7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นางอัญวณีย์  ใจทน ​ประธาน​สภา​องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ​แรก​ ให้นายประทิน  ใจซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์​ แถลงนโยบายต่อสภาฯก่อนปฏิบัติ​หน้าที่​ ต่อไป