- ข่าวกิจกรรม -

          ๐๓/๐๖/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมรองนายกอบต.ฯ และผู้อำนวยการกองช่างเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

iconpic