7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นางอัญวณีย์  ใจทน ​ประธาน​สภา​องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ​แรก​ ให้นายประทิน  ใจซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์​ แถลงนโยบายต่อสภาฯก่อนปฏิบัติ​หน้าที่​ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

4 มกราคม 2565 อบต.นิคมลำนารายณ์ เวลา​ 14.30​ น.นายนิรันดร์  คำล้าน   ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอชัยบาดาล เปิดประชุมสภาองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลนิคมลำนารายณ์ครั้งแรก​ ให้เลือกประธาน​สภาฯ​ และดำเนินการเลือก​ รองประธาน​สภา​ฯ​ เลขา​นุการ​สภาฯ​ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนางอัญวณีย์  ใจทน  เป็นประธา​นสภา  อบต.นิคมลำนารายณ์ นายปกรณ์กฤษ  กองคุณ เป็นรองประธาน​สภา​ฯ​ และและนางสุวรรณี  คณะพรม เป็นเลขานุการสภาฯ​ และในโอกาสนี้​ ข้าราชการ พนักงานฯขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาอบต.นิคมลำนารายณ์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนประชาชนมาปฏิบัติ​หน้าที่​ในวาระการดำรงตำแหน่ง​ 4​ ปี

อ่านเพิ่มเติม...

20พฤศจิกายน2564อบต.นิคมลำนารายณ์ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต.นิคมลำนารายณ์

อ่านเพิ่มเติม...

23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์รับสมัครสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...