กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 ตำแหน่งว่าง  

 (ว่าง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

ติดต่อ : 

สายด่วน :

84756

จ.ส.อ.จักรกฤษณ์  ปลื้มมะลัง

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 081-1541289