สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ตั้งอยู่บ้านยิ่งเจริญ หมู่ที่ ๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๑) ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยอยู่ห่างจากอำเภอชัยบาดาลไปทางทิศเหนือประมาณ ๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลลำนารายณ์,เทศบาลตำบลลำนารายณ์ และตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเกาะรัง,บัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี